Библиотечни системи


Прима Софт предлага интегрирани решения за автоматизация на библиотеките, изграждане на дигитални центрове и виртуални библиотеки. Продуктите е-Lib/i-Lib, които ние разработваме и внедряваме заедно с нашия партньор СофтЛиб, работят в едни от най-големите библиотеки в България. Новите версии на системата включват модерни технологии за on-line обслужване, изграждане на дигитални библиотеки, RFID идентификация, достъп през мобилни устройства, интеграция с други доставчици на дигитално съдържание като Google, EBSCO, EUROPEANA.

Ние предлагаме цялостно изграждане на интегрирани библиотечните системи под ключ Това включва доставка, инсталация и пускане в експлоатация на специализиран хардуер, софтуер и интегрирането му в работеща система. Една интегрирана система обикновено включва:

  • Високонадеждни виртуализирани сърверни комплекси
  • Специализирани сървери за съхранение на дигитално съдържание
  • Терминални работни станции HOBIT
  • Специализирани скенери за книги, документи и периодика
  • Специализиран софтуер за графична обработка и управление на дигитални бази данни
  • Интегриран софтуер за цялостна автоматизация на библиотеката
  • Специализиран софтуер за изграждане на онлайн портали, каталози
  • Специализиран софтуер за изграждане виртуални библиотеки, музеи и галерии
  • Специализиран софтуер за онлайн обслужване на читателите

 

Голяма част от хардуера е собствено производство на Прима-Софт. Това позволява в рамките на приемлив бюджет да се изградят най-модерни решения за автоматизация на библиотечната дейност и представяне ресурсите на библиотеката в Интернет.

Свързани проекти
Столична библиотека - Регистрация, обслужване, статистика
Виртуална Библиотека Иван Шишманов
Тракийски университет Стара Загора - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Hационален Статистически Институт (НСИ) - Data Center и дигитална библиотека (2007-2013)
Лесотехнически университет - Data Center на библиотеката на университета (2013)
Медицински университет (Плевен) - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Лесотехнически университет - Дигитална библиотека и интегрирана библиотечна среда (2012)
Столична библиотека - Дигитална библиотека Регина ПИ - (2010-2012)
Свързани продукти
RFID автоматизация
Bookeye V4 A2+
i-Lib
e-Lib
Bookeye 4 V2 Office
Bookeye 4 V2 Kiosk
Bookeye 4 V3 Kiosk

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД