Дигитализация


Прима-Софт има дългогодишен опит и сериозни постижения в областта на дигитализирането и представянето на дигитално съдържание в Интернет.  Наши клиенти са едни от най-големите културни и образователни институции в България. На базата на този опит можем да Ви помогнем при подготовката на проектите, както и най вече при цялостната им реализация (доставки, инсталации, изграждане, пускане в действие).

 

ПРИМА СОФТ предлага:

 

 1. Изграждане на IT нфраструктура на дигитален център

 

 • Доставка и инсталация на високонадеждни, безотказни сърверни комплекси (Data Center) за инсталиране на Виртуална библиотека/Виртуален музей/Виртуална галерия
 • Доставка и инсталация на специализирани Storage сървери за съхранение на дигитално съдържание
 • Доставка и инсталация  на мрежова инфраструктура (рутери, суичове, окабеляване на дигиталния център)
 • Доставка и инсталация  на системен софтуер – операционни системи , софтуер за сигурност и защита на дигиталния център
 • Пълна интеграция на техническото и софтуерно решение

 

 1. Технология за  дигитализация

 

 •  Доставка и инсталация на специализирани скенери предназначени за щадящо безконтактно сканиране на голям обем чувствителни материали във вид на книги (подвързани и неподвързани), карти, ръкописи, снимки, периодика, монети и др 
 • Доставка и инсталация на Специализиран софтуер за графична обработка, именоване и номериране на изображенията с автоматично , форматиране, фокусиране, маскиране, хоризонтиране, OCR  и т.н.
 • Доставка и инсталация на Специализирани средства за контрол и управление на дигиталните копия

 

 1. Софтуер за изграждане на Дигитална библиотека, Дигитална галерия, Дигитален музей

 

 • Въвеждане на метаданни – описания на обектите (библиографски описания на книги, паспорти на музейни експонати и др.)
 • Свободно комплектоване на дигитални обекти като структурирана последователност от дигитални копия на текстове, изображения, музика, видео във вид на композитен дигитален обект, колекция, галерия, дигитално издание.
 • Прикачане на дигиталните обекти към метаданните (описанията)
 • Представяне в Интернет на електронни каталози, колекции,  галерии с възможности за пълнотекстово търсене в метаданните (описанията на обектите) и ползване на прикаченото мултимедийно дигитално съдържание
 • Визуализация на структурирани дигиталните обекти във вид на дигитална книга, дигитална колекция, дигитална  галерия
 • Интеграция с  EUROPEANA  и други глобални агрегатори на съдържание

 

 1. Изграждане на система за контролиран достъп до дигиталното съдържание

 

 • Визуализация на дигиталните обекти според политики за контролиран достъп
 • Достъп до обособени части от обекта (части от книга, колекция, галерия)
 • Ограничаване на достъпа по територия (Свободно, само от територията на институцията, учебното заведение и т.н.)
 • Ограничаване на достъпа чрез специфични права на отделни или групи потребители ( по потребителско име и парола)
 •  Внедряване на политики за спазване изискванията на закона за Авторските права

 

 

 1. Предоставяне на функции за персонализация и  функции на социални мрежи

 

 • Възможности за дефиниране на персонални извадки от представяното съдържание (персонална библиотека, галерия, колекция от избрани книги, експонати и т.н.)
 • Възможности за рейтинги и коментари
 • Online статистика на представяното съдържание по рейтинги и ползване на дигиталните обекти
 • Възможности за представяне на препоръчително дигитално съдържание (НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ) според профила на потребителя – ученици, студенти, научни работници, по предпочитани  теми и т.н.
 • Възможности за предостявяне на безплатни услуги по заявки постъпили online

 

 1. Специализирана периферия за достъп до виртуалната библиотека/музей/галерия

 

 • Киоск системи за достъп до дигитализираното съдържание с допълнителна информация за обектите (експонатите, епохите, личностите, местата  и т.н.)
 • Достъп до съдържанието през мобилни устройства – таблети и  мобилни телефони
Свързани проекти
Виртуална Библиотека Иван Шишманов
Тракийски университет Стара Загора - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Hационален Статистически Институт (НСИ) - Data Center и дигитална библиотека (2007-2013)
Медицински университет (Плевен) - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Лесотехнически университет - Дигитална библиотека и интегрирана библиотечна среда (2012)
Столична библиотека - Дигитална библиотека Регина ПИ - (2010-2012)
Свързани продукти
Роботизиран скенер Treventus
Bookeye V4 A2+
WideTEK 12
WideTEK 48
WideTEK 36
Bookeye 4 V2 Office
Bookeye 4 V2 Kiosk
Bookeye 4 V3 Kiosk

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД