Гаранционен/извънгаранционен сервиз


Прима-Софт ООД предлага сервизни услуги от основаването си през 1990 г.

Сервизната дейност е сертифицирана по ISO9001:2008. Help-Desk система управлява взаимодейстието с нашите клиенти. В сервизният отдел работят обучени и сертифицирани инженери.

 

Гаранционни услуги:

 • извършват се в рамките на определения от производителя гаранционен срок:
 • гаранционен сервиз на технически и програмни средства в сервиза на Прима-Софт /Customer Carry-In/, т.е. диагностика и ремонт в сервиза на Прима-Софт;
 • гаранционен сервиз на технически и програмни средства в офиса на клиента /On-site/, т.е. ремонт на място в офиса на клиента или в сервиза на Прима-Софт в случай на тежка повреда.

 

Извънгаранционни услуги:

 • Абонаментен сервиз при условие Customer Carry-In;
 • Абонаментен сервиз при условие On-site;
 • Абонаментно поддържане на оборотно устройство.

 

Други услуги:

 • диагностика и оптимизиране на хардуерни компоненти за съвместимост и оптимална производителност (Hаrdware Тunning);
 • преинсталация и оптимизиране на операционнa системa (Windows, Linux, DOS) или на Microsoft Office;
 • пълно запазване на oперационни системи и потребителски данни (Backup);
 • пълно възстановяване на операционни системи и потребителски данни (Restore);
 • частично възстановяване на данни от дефектирали носители ( HDD, FDD, CD, Tape);
 • хардуерна инсталация на периферни устройства и настройка на драйвери за съответната oперационна система;
 • оперативни ремонти на устройства.

 

От 2004 г. Прима-Софт въведе система за интерактивно обслужване на клиентските заявки (Help-Desk). Приемат се заявки на:

 • телефони: (02) 946 1417, (02) 9461876, (02) 9460362;
 • факс: (02) 946 1877;
 • e-mail: helpdesk@primasoft.bg
 • през сайта на системата: helpdesk.primasoft.bg.

 

Отделът е комплектован от сертифицирани инженери. Сервизната дейност на Прима-Софт е сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008.

 

Абонаментни сервизни договори.

Прима-Софт има дългогодишен опит в качественото следгаранционно обслужване на своите клиенти. Понастоящем фирмата изпълнява 27 сервизни договора с 16 клиента. По-мащабните от тях са:

 

Национален Статистически Институт

 • поддръжка на IBM сървъри, SAN, лентова подсистема и оптични комутатори;
 • поддръжка на BookScanner  и библиотечен софтуер.
 • Начало: 2008г.

Препоръка

 

Министерство на вътрешните работи

 • поддръжка на национална ДНК база данни и автоматизирана система за обмен на ДНК профили със страните от ЕС.
 • Начало: 2010г.

 

Магазини „Зора” - поддръжка на:

 • сървърен комплекс DCBX;
 • сторидж сървър TeraStore;
 • виртуални машини;
 • терминални услуги с Hobit;
 • поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN ) от магазини в страната.
 • Начало: 2008г.

Препоръка

 

Столична библиотека

 • поддръжка на сървърен комплекс DCBX, виртуални машини и терминални услуги с Hobit;
 • поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN);
 • поддръжка на BookScanner и библиотечен софтуер.
 • Начало: 2001г.

Препоръка

 

Кенар

 • поддръжка на сървърен комплекс DCBX, виртуални машини и терминални услуги  с Hobit;
 • поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN) от магазини в страната;
 • поддържане на базата данни на фирмената ERP.
 • Начало: 2004г.

Препоръка

Свързани проекти
Коутс България - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003 - 2014)
Столична библиотека - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003-2014)
МВР Институт по криминалистика - Изграждане и поддържане на информационна система Национална ДНК База данни (2002-2014)
Магазини Зора - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2006-2014)
Кенар (София) - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2004-2014)
Hационален Статистически Институт (НСИ) - Data Center и дигитална библиотека (2007-2013)
Столична община - Отдел Местни данъци и такси - Изграждане на информационна инфтраструктура за действие на отдел Местни данъци и
Армеец ЗАД - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (2006-2012)

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД