За автоматизация на библиотеки


  

 

е-Lib Prima е най-новатa версия на популярния продукт за автоматизация на библиотеки. е-Lib представлява нова разработака вурху модерна платформа PHP/Access/SQL. Заедно с новите версии на online каталога i-Lib  и платформата за online обслужване myLibrary,  тя осигурява всичко необходимо за автоматизация на съвременната библиотека от инвентиране на фонда през online обслужване на читателите, до представяне на дигитално съдържание в Интернет.  [Виж още....]

  

 

i-Lib Prima е най-новата версия на популярния online каталог i-Lib и представлява изцяло нова разработака вурху платформа Apache/PHP/SQL. Предназначен е специално за представяне в Интернет на библиотечни и документални бази данни във вид на «Виртуална Библиотека» включваща каталог и прикачено към него дигитално съдържание (текст, образ, звук). [Виж още ...]

  

 

Интегрираната библиотечна система e-Lib/i-Lib включва набор от специализирани работни места за автоматизацията на библиотечните дейности базирани на RFID – технологи и  предназначени за автоматизация на процесите по регистрация, инвентаризация, обслужване ,статистика и т.н. [Виж още ...]

 


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД