i-Lib


i-Lib v. 4.1 е най-новата версия на популярния online каталог i-Lib и представлява изцяло нова разработака вурху платформа Apache/PHP/SQL.  Предназначен е специално за представяне в Интернет на библиотечни и документални бази данни във вид на «Виртуална Библиотека» включваща каталог и прикачено към него дигитално съдържание (текст, образ, звук). Продуктът е напълно съвместим  с предишни версии на i-Lib и работи безпроблемно с бази данни създадени със старите версии.

 

 

i-Lib v. 4.1 включва набор от модули с различна функционалност:

 

Функции по търсене в каталога:

 • Търсене и визуализация на данните на кирилица и латиница;
 • Съвременни методи за пълнотекстово търсене на информация. Търсенето се извършва по всяка дума във всички          полета на библиографското описание:
 • Опростено търсене (Google Search) - търсене по една или няколко думи. Търсенето се извършва в цялата база данни.
 • Търсене през речник (Browse Search) - чрез прелистване на речник с термини за търсене подредени азбучно. 
 • Базово търсене (Advanced Search) - самостоятелно конструиране на запитване с използване на логическите оператори И, ИЛИ и НЕ, търсене по точна дума, начална част от дума, част от текст от едно, или повече полета.
 • Контекстно търсене (Context Search) - директно търсене от екрана с резултатите чрез DblClick  върху отделен израз или дума.
 • Търсене с доуточняване (Iterative Search) - итеративно търсене с постъпково добавяне на нови критерии за получаване на максимално точна извадка.
 • Формати - представяне на библиографските описания в различни формати
 • Наличност - представяне на информация за текуща наличност на свободни екземпляри
 • Кошница на читателя - събиране на избрани библиотечни единици за последваща заявка на услуги или запазване

 

Функции по представяне на дигитално съдържание:

 • Прикачане на собствено или чуждо мултимедийно дигитално съдържание към библиографските описания (пълен текст, сканирани документи, образ, звук, чуждо съдържание налично в Интернет);
 • Възможност за представяне на дигиталното съдържание в структуриран вид (във вид на книга със съдържание, галерия, колекция, учебно пособие)  през собствен навигатор;
 • Възможност за комплектоване на виртуални дигитални обекти от части на съществуващи дигитални обекти (антологии, галерии и т.н комплектовани от части на различни книги, списания, снимков материал и т.н.)
 • Възможност за представяне на чуждо дигитализирано съдържание налично в Интернет само на базата на библиографското описание на книгата (спестява дигитализацията на вече дигитализирани обекти)
 • Възможност за представяне на библиографска информация от WorldCat на базата на библиографското описание на книгата
 • Възможност за представяне на ценова информация на базата на библиографското описание на книгата
 • Интегриран интерфейс към EBSCO бази данни с управление на достъпа през профила на регистрираните читатели

 

Функции по on-line обслужване на читателите:

 • Контрол на достъпа до ресурсите на базата на профила на потребителя или на база място на ползване
 • Достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки
 • Възможност за online презаписване на заета литература
 • Възможност за online запазване на литература и проследяване състоянието на заявката
 • Контрол на достъпа до дигиталните копия на базата на потребителско име и парола и/или на място на ползване (във/извън библиотеката, универси-тета ...)
 • Следене и статистика на използване на дигиталните копия
 • Възможност за online заявяване на настрйваем набор от услуги и просле-дяване състоянието на заявките (принтиране, копиране, сканиране...)
 • Отчитане и осчетоводяване на платените услуги
 • Автоматично предлагане на читатели с подходящ профил (примерно студенти първи курс) на предварително подготвени в библиотеката специализирани колекции (учебни материали по математика)
 • Възможност читателя да изгражда собствени тематични виртуални колекции от книги (виртуални рафтове)
 • Възможност за преглед на коментари и рейтинги на книгите в каталога и постване на собствен коментар и рейтинг.
 • Представяне на актуални топ листи
 • Най-четени книги
 • Най-четени автори
 • Най-харесвани книги (по рейтинги от читатели)
 • Представяне списък на новите книги

 

 

През 2007 година два проекта реализирани на базата на i-Lib получиха номинация за проект на годината на IDC

 • Проект - Своден каталог на старопечатни редки и ценни издания (с прикачено дигитално съдържание)
 • Обединен e - каталог на четири регионални библиотеки

 

i-Lib се използва в следните организации

 • Дигитална библиотека на  НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ.
 • Своден каталог на старопечатни редки и ценни издания (с прикачено дигитално съдържание).
 • Своден каталог на регионалните библиотеки – РЕГИНА.
 • Консорциум от Столична библиотека, регионална библиотека - гр. Бургас, регионална библиотека Своден каталог на периодичните издания – РЕГИНА – ПИ (с прикачено дигитално съдържание).
 • Селскостопанска академия: Научноинформационно обслужване на аграрните науки национален аграрен научноинформационен комплекс - НАНИКО.
 • Тракийски Университет - бази данни: Електронен каталог на книгите, Електронен каталог на научната периодика, Статии от списания и научни сборници, Научен архив – биографични данни на преподавателите и техните научни публикации с прикачено дигитално съдържание
 • Лесотехнически университет - София- бази данни: Електронен каталог на книгите, Дисертации, Статии от списания и научни сборници с прикачено дигитално съдържание
 • Библиотека “Петър Стъпов” гр. Търговище - бази данни: Електронен каталог на книгите, Краезнание, Библиография “Никола Симов Куруто – знаменосец на Ботевата чета".
 • Библиотека “Емануил Попдимитров” гр. Кюстендил - бази данни: Електронен каталог на книгите, Краезнание, Детски отдел.
 • Регионална библиотека “Сава Доброплодни” гр. Сливен - бази данни: Електронен каталог на книгите.
 • Столична библиотека - бази данни: Електронен каталог на книгите, Електронен каталог на периодиката, Краезнание, Библиография "СОФИЯ и СОФИЯНЦИ в българския предосвобожденски периодичен печат", Библиография - "Акценти в модата на ХХ век".
 • Регионална библиотека “П. Яворов” – Бургас - бази данни: Електронен каталог на книгите, Краезнание.
 • Регионална библиотека “Априлов Палаузов” – гр. Габрово - бази данни: Електронен каталог на книгите, Електронен каталог на периодични издания.
 • Народна библиотека „Иван Вазов” – гр. Пловдив - бази данни: Електронен каталог на книгите, Електронен каталог „Старопечатни, редки и ценни книги” (с прикачено дигитално съдържание).
 • Регионална Народна Библиотека „П.Р. Славейков” – гр. Търново - бази данни: Електронен каталог на книгите, Електронен каталог на периодични издания , Електронен каталог „Краезнание”.
 • Национален институт на правосъдието - бази данни: Електронен каталог на книгите.
 • Министерски съвет - използва се във вариант на Интранет.
 • БАН - Каталог на преводна българска литература с прикачено дигитално съдържание
 • Медицински университет - Плевен (с прикачено дигитално съдържание). 
 • и др.
Свързани проекти
Тракийски университет Стара Загора - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Виртуална Библиотека Иван Шишманов
Столична библиотека - Дигитална библиотека Регина ПИ - (2010-2012)
Лесотехнически университет - Дигитална библиотека и интегрирана библиотечна среда (2012)
Лесотехнически университет - Data Center на библиотеката на университета (2013)
Столична библиотека - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003-2014)
Столична библиотека - Регистрация, обслужване, статистика

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД