Проекти


Лесотехнически университет - Data Center на библиотеката на университета (2013)

Проектът обхваща доставка и инсталация на техническа и програмна IT инфраструктура за изграждане на Data Center на университетската библиотека..

 

 

Проектът включва:

  • Доставка и инсталация на блейд базирана система от сървъри – DCBox;
  • Доставка и инсталация на сторидж-сървър TeraStore;
  • Доставка и инсталация на сграден UPS;
  • Виртуализация на средата;
  • Инсталация на активна директория, терминални сървери и WEB сървер за обслужване на студентите във и извън библиотеката;
  • Доставка и инсталация на енергоспестяващи терминални работни места (Hobit);
  • Доставка и инсталация на периферия за копиране и печат (принтери и копирни машини);
  • Доставка и инсталация на графични работни места;
  • Интеграция към вътрешните и външните мрежи на убиверситета.

 

Препоръка стр. 1

Препоръка стр. 2

Използвани продукти:
Hobit V5 TU
Сървъри за Дейта център
Сторидж сървъри
VMWare
i-Lib
Hobit V5 TW
Bookeye V4 A2+

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД