Проекти


Лесотехнически университет - Дигитална библиотека и интегрирана библиотечна среда (2012)

Проектът обхваща доставка и инсталация на техническа и програмна IT инфраструктура за изграждане на интегрирана библиотечна среда.

 

Проектът включва:

 • Изграждане на информационен портал на библиотеката;
 • Инсталация и пускане в действие на система за автоматизация на библиотечните дейности (Регистрация, Обслужване, Статистика...) e-Lib.
 • Изграждане на online каталог на библиотеката i-Lib.
 • Изграждане на дигитална библиотека като интегрална част от online каталога
 • Изграждане на система за online обслужване на читателите
 • Изграждане на център за Дигитализация на книжните фондове с използуване на модерна сканираща техника (Bookeye 4) и софтуер и съхраняването на дигиталните копия върху мощен сървърен комплекс съставен от сървъри за DataCenter – DCBox и сторидж-сървър TeraStore;
 • Достъп до книжните фондове през енергоспестяващи терминални работни места (Hobit);
 • Осигуряване на Интранет/Интернет on-line достъп до електронните бази данни на библиотеката;
 • Въвеждане на RFID система за защита и контрол на екземплярите от книжния фонд;
 • Доставка на библиотечно оборудване – табели, ламинатори, бар-код етикети, гилотина, машина за подвързване на книги;
 • Изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа;
 • Интеграция на въведените нови технически средства и софтуер;
 • Обучение на персонала на библиотеката.

 

Препоръка

Използвани продукти:
RFID автоматизация
e-Lib
i-Lib
Bookeye V4 A2+
WebPortal

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД