Проекти


Столична библиотека - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003-2014)

Проектът включва изграждане на основни елементи от IT инфраструктурата на Столична библиотека  - хардуер и софтуер. От самото начало на проекта до днес Прима-Софт е партньор на Столична библиотека във всички ИКТ дейности.

 

Етапи на проекта:


2003 – 2005

  • Инсталация на програмния продукт i-Lib за представяне на книжните фондове на библиотеката в Интернет.
  • Доставка и инсталация на корпоративна система за антивирусна защита, антиспам и антималуер с продукта AVG.


2006 – 2012

  • Доставка и инсталация на над 50 терминални станции Hobit за работа с централизирани приложения.


2007

  • Одит на техническата инфраструктура и на информационната сигурност на библиотеката.
  • Доставка и пускане в действие на IBM xSeries сървъри, HP принтери, Microsoft системни програмни продукти, Tandberg лентова биоблиотека, Сisco Systems комутатори, UPS-и.
  • Изграждане и поддържане на структурна кабелна система в цялата сграда на библиотеката.
  • Пускане в действие на HelpDesk система за поддръжка на програмно-техническата структура.

 

2008

Изграждане на VPN свързващ филиалите и централната сграда на библиотеката

 

2006 – 2014

  • Поддържане цялата програмно-техническа среда в работоспособно състояние на базата на сервизен договор.

 

Препоръка

Препоръка

Препоръка

Използвани продукти:
AVG
i-Lib
TeraStore

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД