Проекти


Столична библиотека - Дигитална библиотека Регина ПИ - (2010-2012)

Проектът е финансиран по програма „Научни изследвания” на МОМН с бенефициенти Столична библиотека и регионалните библиотеки в Пловдив, Бургас и Велико Търново. Целта на проекта е дигитализация на периодичните издания в България от 1878 до 1944г. и представянето им за ползване в Интернет.
 

Проектът включва:

  • Доставка и инсталация на мощен сървърен комплекс, съставен от сървъри за DataCenter – DCBox и сторидж-сървър;
  • Доставка и инсталация на специализирани скенери за книги Bookeye 3;
  • Доставка и инсталация на терминални станции Hobit за работа с централизирани приложения;
  • Осигуряване на Интранет/Интернет on-line достъп до електронните бази данни на Столична библиотека;                                                     
  • Разработка и инсталация на Wеb базирани библиотeчни портали;
  • Разработка на интегрирана информационна система за търсене и съхраняване и представяне на дигитални обекти в Интернет (дигитална библиотека) – iLib/eLib;
  • Интеграция на въведените нови технически средства и софтуер;
  • Обучение на персонала на библиотеките.

 

Препоръка

Препоръка

Препоръка

Препоръка

Използвани продукти:
e-Lib
Сървъри за Дейта център
i-Lib

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД