Проекти


Тракийски университет Стара Загора - Създаване на дигитална библиотека (2012)

Проектът обхваща доставка, инсталация и сервизно обслужване на библиотечен софтуер и скенер за книги.

 

Проектът включва: 

 • Доставка и пускане в действие на скенер за книги Bookeye 4. Настройка и пускане в действие на библиотечен софтуер i-Lib и e-Lib.
 • Създаване с помощта на софтуера на:
  • Електронен каталог „:Книги”;
  • Електронен каталог „Периодични издания”;
  • База данни за аналитично описание на статии;
  • Научен архив.
  • Обучение на персонала на библиотеката.

 

Препоръка

Използвани продукти:
e-Lib
i-Lib
Bookeye V4 A2+

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД