Новини


Изграждане на центрове за дигитализация в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово и Регионалния историчеки музей – Габрово.


Новини >> Събития

В рамките на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство 

на област Габрово“ – финансиран по европейска програма BG08, Прима-Софт достави и инсталира интегрирана система за съхраняване и представяне на културно историческото наследство на регионa.

 

Участници в проекта са  Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово и Регионалния историчеки музей – Габрово.

 

В рамките на проекта бяха доставени:

-       Специализирани скенери за книги на фирма ImageAccess, 3D скенер за сканиране на артефакти, тъкани, стари и ценни книжни материали и скенер за сканиране на филми, диапозитиви и стъклени плаки;

-       Специализирани сървъри за съхранение на дигитално съдържание;

-       Базирано на софтуерните продукти eLib-Prima/i-Lib-Prima решение за дигитална библиотека/музей, за представяне на културно-историческото наследство в Интернет;

-       Високонадежден, виртуализиран сървърен комплекс за изграждане на платформата на виртуалната библиотека/музей.

С доставеното оборудване бяха изградени два дигитализационни центъра в сградите на участниците и сървърен център в сградата на РИМ-Габрово. 

 

С помощта на нашите партньори от фирма СофтЛиб беше извършено обучение на специалисти от двете институции. Решението интегрира ресурсите на двете институции и позволява включване на нови участници на по-късен етап. Платформата позволява документиране, съхранение и предтсавяне в Интернет на богатото културно-историческо наследство на региона.

Артефакти, стари и ценни книжни издания, картини, снимков материал ще станат достъпни за онлайн ползване от най-широка публика.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД