Новини


Прима-Софт ООД изпълни успешно проекта в Националния институт на правосъдието


Новини >>

Прима-Софт ООД изпълни успешно проекта в Националния институт на правосъдието за доставка и инсталация на технически и софтуерни средства свързани с изпълнение на задача: „Техническа подкрепа за изграждането на достъпна и лесна за използване база данни  в областта на защитата на правата на човека”.

Бяха доставени и исталирани специализиран, високопроизводителен скенер за книги (BookScanner); специализиран, високопроизводителен и разширяем Сторидж сървър; високопроизводителен сървър за приложения, както и настолни и преносими компютри и токозахранващи устройства (UPS-и). Сървърите са инсталирани в сървърен шкаф със съответната комплектация за работа в среда на локална мрежа. Беше извършено обучение на служители на НИП за работа с доставените и инсталирани технически средства и софтуер.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД