Новини


Прима-Софт реализира успешно проект CAPI интервю в НСИ


Новини >>

Прима-Софт разработи софтуерна платрформа за провеждане на онлайн статистически изследвания с електронни устройства - CAPI интервю. Бяха доставени и настроени за работа високопроизводителни таблети с мобилен интернет и непрекъснат достъп до централизираната софтуерна платформа. Статистическите изследвания са свързани със “Статистика на доходите и условията на живот” и „Наблюдение на домакинските бюджети“.

 

Софтуерната платформа поддържа следната функционалност:

Въпросници:

• Системата поддържа неограничен брой въпросници, които могат да се попълват едновременно

• Системата поддържа неограничен брой въпроси в рамките на един въпросник

• Системата поддържа условно задаване на въпроси в зависимост от отговорите на предишни въпроси

• Системата поддържа различни формати на въпросите (текст, списък, числови стойности, матрица, многократен избор, многократен избор с коментар, скала, да/не, попълване в текста и др.)

• Системата  поддържа централизиран контрол (създаване и управление) на въпросниците

Попълване:

• Системата е достъпна от всякъде: през локална мрежа, Internet или мобилна мрежа (3G)

• Системата е достъпна през всякакво устройство (компютър, лаптоп, таблет, смартфон).

  Интерфейсът позволява работа с мобилни устройства.

• Системата е достъпна по всяко време на денонощието

• Системата  поддържа различни езици

Респонденти:

• Системата поддържа неограничен брой респонденти

• Системата поддържа контролиран или свободен достъп до въпросниците

• Системата поддържа автоматично изпращане на покана за участие по e-mail

• Системата  поддържа автоматична генерация и изпращане на пароли за еднократно ползване (попълване на въпросника)

• Системата  поддържа контрол на достъпа до въпросниците и ограничаване на въпросниците в интервал от време (начална

  и крайна дата):

o Контрол за еднократно попълване на въпросника

o Криптиран канал за попълване

            o Възможност за прекъсване и продължаване на процеса на попълване на по-късен етапНазад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД