i-Lib Модул Интернет каталог на дигитална БД Ver.1.6


 

Предназначен е специално за представяне в Интернет на библиотечни и документални бази данни във вид на «Виртуална Библиотека» включваща каталог и прикачено към него дигитално съдържание (текст, образ, звук, мултимедия).

 

Функции: 

  • On-Line каталог за представяне в интернет на библиографски описания на различни видове обекти: книги, периодика статии, дисертации и др.;
  • Търсене в библиографските описания и визуализация на данните
  • Поддръжка на съдържание на няколко езика (UNICODE)
  • Съвременни методи за пълнотекстово търсене на информация. Търсенето се извършва по всяка дума във всички полета на библиографското описание:
  • Опростено търсене (Simple Search) - търсене по точна или маскирана отдясно дума. Търсенето се извършва както в целите бази данни, така и по различни елементи от библиографското описание - например: Автор, Заглавие, Издателство, Ключови думи, Тематика и др.
  • Търсене през речник (Browse Search) - чрез прелистване на речник с термини за търсене (подредени азбучно), започвайки от началото или от зададена позиция  на речника.
  • Базово търсене (Advanced Search) - предоставя възможност за самостоятелно конструиране на запитване с използване на логическите оператори И,  ИЛИ  и  НЕ, търсене по точна дума(и) или начална част от дума(и) от едно, всички, или няколко различни полета.
  • Контекстно търсене (Context Search) - предоставя възможност за директно търсене от екрана с резултатите чрез DblClick върху отделен израз или дума.
  • Търсене с доуточняване (Iterative Search) - предоставя възможност за итеративно търсене с постъпково добавяне на нови критерии за получаване на максимално точна извадка.
  • Едновременно търсене в няколко електронни бази – тематични и библиографски справки. Отпечатване на резултатите от търсенето или на селектирани от потребителя библиографски описания.

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД