i-Lib


i-Lib v. 4.1 е най-новата версия на популярния online каталог i-Lib и представлява изцяло нова разработака вурху платформа Apache/PHP/SQL.  Предназначен е специално за представяне в Интернет на библиотечни и документални бази данни във вид на «Виртуална Библиотека» включваща каталог и прикачено към него дигитално съдържание (текст, образ, звук). Продуктът е напълно съвместим  с предишни версии на i-Lib и работи безпроблемно с бази данни създадени със старите версии.

 

 

i-Lib v. 4.1 включва набор от модули с различна функционалност:

 

Функции по търсене в каталога:

 • Търсене и визуализация на данните на кирилица и латиница;
 • Съвременни методи за пълнотекстово търсене на информация. Търсенето се извършва по всяка дума във всички          полета на библиографското описание:
 • Опростено търсене (Google Search) - търсене по една или няколко думи. Търсенето се извършва в цялата база данни.
 • Търсене през речник (Browse Search) - чрез прелистване на речник с термини за търсене подредени азбучно. 
 • Базово търсене (Advanced Search) - самостоятелно конструиране на запитване с използване на логическите оператори И, ИЛИ и НЕ, търсене по точна дума, начална част от дума, част от текст от едно, или повече полета.
 • Контекстно търсене (Context Search) - директно търсене от екрана с резултатите чрез DblClick  върху отделен израз или дума.
 • Търсене с доуточняване (Iterative Search) - итеративно търсене с постъпково добавяне на нови критерии за получаване на максимално точна извадка.
 • Формати - представяне на библиографските описания в различни формати
 • Наличност - представяне на информация за текуща наличност на свободни екземпляри
 • Кошница на читателя - събиране на избрани библиотечни единици за последваща заявка на услуги или запазване

 

Функции по представяне на дигитално съдържание:

 • Прикачане на собствено или чуждо мултимедийно дигитално съдържание към библиографските описания (пълен текст, сканирани документи, образ, звук, чуждо съдържание налично в Интернет);
 • Възможност за представяне на дигиталното съдържание в структуриран вид (във вид на книга със съдържание, галерия, колекция, учебно пособие)  през собствен навигатор;
 • Възможност за комплектоване на виртуални дигитални обекти от части на съществуващи дигитални обекти (антологии, галерии и т.н комплектовани от части на различни книги, списания, снимков материал и т.н.)
 • Възможност за представяне на чуждо дигитализирано съдържание налично в Интернет само на базата на библиографското описание на книгата (спестява дигитализацията на вече дигитализирани обекти)
 • Възможност за представяне на библиографска информация от WorldCat на базата на библиографското описание на книгата
 • Възможност за представяне на ценова информация на базата на библиографското описание на книгата
 • Интегриран интерфейс към EBSCO бази данни с управление на достъпа през профила на регистрираните читатели

 

Функции по on-line обслужване на читателите:

 • Контрол на достъпа до ресурсите на базата на профила на потребителя или на база място на ползване
 • Достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки
 • Възможност за online презаписване на заета литература
 • Възможност за online запазване на литература и проследяване състоянието на заявката
 • Контрол на достъпа до дигиталните копия на базата на потребителско име и парола и/или на място на ползване (във/извън библиотеката, универси-тета ...)
 • Следене и статистика на използване на дигиталните копия
 • Възможност за online заявяване на настрйваем набор от услуги и просле-дяване състоянието на заявките (принтиране, копиране, сканиране...)
 • Отчитане и осчетоводяване на платените услуги
 • Автоматично предлагане на читатели с подходящ профил (примерно студенти първи курс) на предварително подготвени в библиотеката специализирани колекции (учебни материали по математика)
 • Възможност читателя да изгражда собствени тематични виртуални колекции от книги (виртуални рафтове)
 • Възможност за преглед на коментари и рейтинги на книгите в каталога и постване на собствен коментар и рейтинг.
 • Представяне на актуални топ листи
 • Най-четени книги
 • Най-четени автори
 • Най-харесвани книги (по рейтинги от читатели)
 • Представяне списък на новите книги

 

 

През 2007 година два проекта реализирани на базата на i-Lib получиха номинация за проект на годината на IDC

 • Проект - Своден каталог на старопечатни редки и ценни издания (с прикачено дигитално съдържание)
 • Обединен e - каталог на четири регионални библиотеки

 

i-Lib се използва в следните организации

 • Дигитална библиотека на  НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ.
 • Своден каталог на старопечатни редки и ценни издания (с прикачено дигитално съдържание).
 • Своден каталог на регионалните библиотеки – РЕГИНА.
 • Консорциум от Столична библиотека, регионална библиотека - гр. Бургас, регионална библиотека Своден каталог на периодичните издания – РЕГИНА – ПИ (с прикачено дигитално съдържание).
 • Селскостопанска академия: Научноинформационно обслужване на аграрните науки национален аграрен научноинформационен комплекс - НАНИКО.
 • Тракийски Университет - бази данни: Електронен каталог на книгите, Електронен каталог на научната периодика, Статии от списания и научни сборници, Научен архив – биографични данни на преподавателите и техните научни публикации с прикачено дигитално съдържание
 • Лесотехнически университет - София- бази данни: Електронен каталог на книгите, Дисертации, Статии от списания и научни сборници с прикачено дигитално съдържание
 • Библиотека “Петър Стъпов” гр. Търговище - бази данни: Електронен каталог на книгите, Краезнание, Библиография “Никола Симов Куруто – знаменосец на Ботевата чета".
 • Библиотека “Емануил Попдимитров” гр. Кюстендил - бази данни: Електронен каталог на книгите, Краезнание, Детски отдел.
 • Регионална библиотека “Сава Доброплодни” гр. Сливен - бази данни: Електронен каталог на книгите.
 • Столична библиотека - бази данни: Електронен каталог на книгите, Електронен каталог на периодиката, Краезнание, Библиография "СОФИЯ и СОФИЯНЦИ в българския предосвобожденски периодичен печат", Библиография - "Акценти в модата на ХХ век".
 • Регионална библиотека “П. Яворов” – Бургас - бази данни: Електронен каталог на книгите, Краезнание.
 • Регионална библиотека “Априлов Палаузов” – гр. Габрово - бази данни: Електронен каталог на книгите, Електронен каталог на периодични издания.
 • Народна библиотека „Иван Вазов” – гр. Пловдив - бази данни: Електронен каталог на книгите, Електронен каталог „Старопечатни, редки и ценни книги” (с прикачено дигитално съдържание).
 • Регионална Народна Библиотека „П.Р. Славейков” – гр. Търново - бази данни: Електронен каталог на книгите, Електронен каталог на периодични издания , Електронен каталог „Краезнание”.
 • Национален институт на правосъдието - бази данни: Електронен каталог на книгите.
 • Министерски съвет - използва се във вариант на Интранет.
 • БАН - Каталог на преводна българска литература с прикачено дигитално съдържание
 • Медицински университет - Плевен (с прикачено дигитално съдържание). 
 • и др.
Свързани проекти
Тракийски университет Стара Загора - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Виртуална Библиотека Иван Шишманов
Столична библиотека - Дигитална библиотека Регина ПИ - (2010-2012)
Лесотехнически университет - Дигитална библиотека и интегрирана библиотечна среда (2012)
Лесотехнически университет - Data Center на библиотеката на университета (2013)
Столична библиотека - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003-2014)
Столична библиотека - Регистрация, обслужване, статистика

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД